Văn phòng ma

Văn phòng ma

Ghost Office (2002)

Nội dung phim Văn phòng ma

Tập hợp ba câu chuyện ngắn về các hoạt động siêu nhiên tại nơi làm việc.