Ma Hề Trong Hộp 2 Thức Tỉnh

Ma Hề Trong Hộp 2 Thức Tỉnh

The Jack in the Box: Awakening (2023)

Nội dung phim Ma Hề Trong Hộp 2 Thức Tỉnh

Khi một người phụ nữ đang trên giường bệnh và đang trong tình trạng suy sụp mở một chiếc hộp Jack-in-the-box cổ, cô đã kí kết thỏa thuận với con quỷ bên trong hộp để được chữa lành bệnh của mình, nhưng đổi lại, cô phải giúp con quỷ này giết chết sáu nạn nhân vô tội.