Truy Quét Dã Thú

Truy Quét Dã Thú

Little Dead Rotting Hood (2016)

Nội dung phim Truy Quét Dã Thú

Phim Truy Quét Dã Thú - Little Dead Rotting Hood 2016: Cư dân của một thị trấn nhỏ khám phá ra có điều gì đó bí ẩn trong việc những con sói chết hàng loạt trong rừng hoang sơ, sau đó là cái chết của những người dân trong thị trấn.