Meat Grinder

Meat Grinder

Meat Grinder (2009)

Nội dung phim Meat Grinder

Một người phụ nữ nghèo khổ bắt đầu một nhà hàng nơi cô giết người và phục vụ thịt người, cắt từ nạn nhân của cô.