Transformers: Chiến binh cuối cùng

Transformers: Chiến binh cuối cùng

Transformers: The Last Knight (2017)

Nội dung phim Transformers: Chiến binh cuối cùng

Sau khi Optimus Prime hóa ác, Cade Yeager bắt tay với một nhóm Autobot để ngăn chặn một âm mưu hiểm ác nhằm hủy diệt Trái Đất.