Người Nhện: Trở về nhà

Người Nhện: Trở về nhà

Spider-Man: Homecoming (2017)

Nội dung phim Người Nhện: Trở về nhà

Peter Parker trở lại cuộc sống học sinh trung học thường ngày, đến khi sự xuất hiện của Kền Kền cho cậu cơ hội chứng minh mình là một siêu anh hùng biết giăng lưới.