Phúc âm lúc nửa đêm

Phúc âm lúc nửa đêm

The Midnight Gospel (2020)

Nội dung phim Phúc âm lúc nửa đêm

Vi vu qua bao thế giới mê ảo trong thiết bị mô phỏng vũ trụ, bình luận viên không gian đi tìm ý nghĩa của sự sống, cái chết và những điều chưa biết khác về sự sinh tồn.