Đầu bếp

Đầu bếp

Chef (2014)

Nội dung phim Đầu bếp

Sau khi châm ngòi cuộc chiến Twitter với một nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng, một đầu bếp ở Los Angeles quyết định gói ghém đồ đạc, về nhà ở Miami và mở một xe bán đồ ăn.