Nuts

Nuts

Nuts (1987)

Nội dung phim Nuts

Một gái gọi cao cấp bị buộc tội giết người đấu tranh cho quyền được hầu tòa chứ không phải bị tuyên bố là người thiểu năng.