Anh ấy có bầu

Anh ấy có bầu

He's Expecting (2022)

Nội dung phim Anh ấy có bầu

Thành công và có tất cả, vị giám đốc quảng cáo bỗng dưng có bầu và buộc phải đối mặt với những bất công trong xã hội mà anh chưa từng nghĩ đến.