Người Bà Kính Yêu

Người Bà Kính Yêu

To My Dear Granny (2013)

Nội dung phim Người Bà Kính Yêu

Đây không phải là một câu chuyện về một người bà yêu thương.