Vương triều cuối cùng (Phần 1)

Vương triều cuối cùng (Phần 1)

The Last Kingdom (Season 1) (2015)

Nội dung phim Vương triều cuối cùng (Phần 1)

Alfred Đại đế bảo vệ vương quốc trước quân xâm lăng Bắc Âu. Uhtred, mang dòng máu Saxon nhưng lớn lên cùng người Viking, sẽ lên đường tìm lại gốc gác.

Trong mùa đầu, chàng quý tộc Saxon trẻ Uhtred mà nay đã trở thành chiến binh lên đường giành lại những vùng đất đã bị nẫng tay trên bởi ông chú mưu mô.