Khi các tế bào làm việc

Khi các tế bào làm việc

Cells at Work! (2018)

Nội dung phim Khi các tế bào làm việc

Một tế bào hồng cầu mới muốn làm tốt công việc của mình. Từ những vi khuẩn xâm nhập đến việc gặp gỡ một tế bào bạch cầu, cô có rất nhiều điều để học!