Ma Thổi Đèn: Chi Nộ Tinh Tương Tây

Ma Thổi Đèn: Chi Nộ Tinh Tương Tây

Candle in The Tomb: The Wrath Of Time (2019)

Nội dung phim Ma Thổi Đèn: Chi Nộ Tinh Tương Tây

Phim Ma Thổi Đèn: Chi Nộ Tinh Tương Tây - Candle in The Tomb: The Wrath Of Time 2019: Trong một lần đi tìm nội đơn để cứu Đa Linh, Hồ Bát Nhất đã lần theo manh mối tới gặp lão Trần mù, tại đây được nghe kể về sự tích Xả Lĩnh Ban Sơn năm xưa hợp sức trộm mộ Bình Sơn.