Jamtara – Thành phố lừa lọc (Phần 2)

Jamtara – Thành phố lừa lọc (Phần 2)

Jamtara - Sabka Number Ayega (Season 2) (2020)

Nội dung phim Jamtara – Thành phố lừa lọc (Phần 2)

Nhóm trai trẻ ở thị trấn nhỏ điều hành hoạt động lừa đảo béo bở gặp phải hai trở ngại: gã chính trị gia biến chất đòi dây máu ăn phần và nữ cảnh sát muốn chặn đứng họ.