Amandla

Amandla

Amandla (2022)

Nội dung phim Amandla

Nhiều năm sau khi thoát được bi kịch thời thơ ấu, hai anh em giờ ở hai đầu luật pháp khi vụ tội phạm dính đến băng đảng thử thách lòng trung thành giữa họ.