Đồn Brooklyn số 99 (Phần 2)

Đồn Brooklyn số 99 (Phần 2)

Brooklyn Nine-Nine (Season 2) (2014)

Nội dung phim Đồn Brooklyn số 99 (Phần 2)

Mùa hai, Jake tìm ra tên nội gián trong đồn. Amy phát hiện lỗi sai trong một vụ cũ của Holt. Cả đồn được huấn luyện chống khủng bố.