Thám tử Mindhorn

Thám tử Mindhorn

Mindhorn (2017)

Nội dung phim Thám tử Mindhorn

Một kẻ sát nhân bệnh hoạn bảo với cảnh sát là hắn sẽ chỉ nói chuyện với một thanh tra hư cấu trên truyền hình những năm 1980. Một diễn viên hết thời quyết định nhập vai.