Đầu bếp (Phần 4)

Đầu bếp (Phần 4)

The Chef Show (Season 4) (2020)

Nội dung phim Đầu bếp (Phần 4)

Nghỉ ngơi sau khi đạo diễn các bộ phim bom tấn, Jon Favreau liên lạc với đầu bếp Roy Choi để khám phá thêm nhiều món ăn tuyệt vời và các đầu bếp tài năng đã tạo ra chúng.