Diego: The Last Goodbye

Diego: The Last Goodbye

Diego: The Last Goodbye (2021)

Nội dung phim Diego: The Last Goodbye

Năm ngoái trong cuộc đời của Diego Maradona được bạn bè, gia đình và những người bạn đồng hành cũ cho thấy loài người sâu thẳm của mình. Ở giữa đại dịch của Covid 19, một đám tang Maradonia sẽ đưa anh ta đi những giọt nước mắt, những bài hát và nước mắt.