Cuộc Chiến Phố Wall

Cuộc Chiến Phố Wall

Margin Call (2011)

Nội dung phim Cuộc Chiến Phố Wall

Một bộ phim kinh dị xoay quanh những người chủ chốt tại một ngân hàng đầu tư trong khoảng thời gian 24 giờ trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng tài chính.