Ngoại Tình Hoàng Tộc

Ngoại Tình Hoàng Tộc

A Royal Affair (2012)

Nội dung phim Ngoại Tình Hoàng Tộc

Một nữ hoàng trẻ phải lòng bác sĩ của mình, và họ bắt đầu một cuộc cách mạng thay đổi đất nước của họ mãi mãi.