Chuyện gia đình (Phần 4)

Chuyện gia đình (Phần 4)

F is for Family (Season 4) (2020)

Nội dung phim Chuyện gia đình (Phần 4)

Trong khi Frank đối phó với chuyến thăm không mong đợi từ ông bố xa cách, Sue áp dụng phương pháp hỗ trợ mang thai Thời đại mới. Bọn trẻ nhà Murphy thử có tính cách mới.