Sở cảnh sát Paradise (Phần 2)

Sở cảnh sát Paradise (Phần 2)

Paradise PD (Season 2) (2020)

Nội dung phim Sở cảnh sát Paradise (Phần 2)

Khi Ông Trùm hiểm ác siết chặt gọng kìm tại Paradise, cả sở phải đối mặt với những xung đột cay đắng, âm mưu dơ bẩn, ham muốn dị hợm và mối đe dọa hạt nhân.