Bộ ba trộm cắp (Phần 7)

Bộ ba trộm cắp (Phần 7)

Trailer Park Boys (Season 7) (2007)

Nội dung phim Bộ ba trộm cắp (Phần 7)

Những kẻ mang tiền án đầy mình này cho rằng buôn lậu cần sa tự trồng xuyên biên giới sẽ thu lợi nhiều hơn so với bán trong nước, nhưng kế hoạch tinh vi này lại đổ bể.