Killer Mike: Phá rào định kiến

Killer Mike: Phá rào định kiến

Trigger Warning with Killer Mike (2019)

Nội dung phim Killer Mike: Phá rào định kiến

Hài hước nhưng cũng châm biếm, ca sĩ nhạc rap và nhà hoạt động xã hội Killer Mike sẽ biến lý tưởng thay đổi thế giới mang tính cách mạng của anh thành hành động.