Xác Ướp: Lăng mộ Vua Tần

Xác Ướp: Lăng mộ Vua Tần

The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

Nội dung phim Xác Ướp: Lăng mộ Vua Tần

Phần thứ ba của loạt phim Xác ướp đưa Rick và gia đình đến Trung Quốc để đối mặt với vị một hoàng đế 2.000 tuổi trở về từ cõi chết.