Vượt ngục (Phần 5)

Vượt ngục (Phần 5)

Prison Break (Season 5): Sequel (2017)

Nội dung phim Vượt ngục (Phần 5)

Lincoln và Sara tái ngộ sau khi họ khám phá ra rằng Michael vẫn còn sống trong một nhà tù ở Yemen. Và họ lên kế hoạch vượt ngục cực kì lớn với sự giúp đỡ của những người bạn cũ.