Vua Hề Sác-lô: Tuyển Tập Chiến Binh Quả Cảm

Vua Hề Sác-lô: Tuyển Tập Chiến Binh Quả Cảm

Collection Shoulder Arms (1918)

Nội dung phim Vua Hề Sác-lô: Tuyển Tập Chiến Binh Quả Cảm

Tuyển tập mang đến cho khán giả những tác phẩm phim ngắn của Vua hề Sác-lô. Mỗi phim trong tuyển tập được làm về một đề tài khác nhau, châm biếm những thực trạng xã hội đang diễn ra. Trải qua thời gian, những tác phẩm vẫn luôn thu hút khán giả ở các độ tuổi khác nhau.