Vợ Người Du Hành Thời Gian

Vợ Người Du Hành Thời Gian

The Time Traveler's Wife (2022)

Nội dung phim Vợ Người Du Hành Thời Gian

Câu chuyện tình yêu phức tạp và huyền diệu của Clare và Henry, và một cuộc hôn nhân có vấn đề… du hành thời gian.