Vỏ bọc ma: SAC_2045

Vỏ bọc ma: SAC_2045

Ghost in the Shell: SAC_2045 (2020)

Nội dung phim Vỏ bọc ma: SAC_2045

Năm 2045, lính đánh thuê điều khiển học Motoko Kusanagi trở lại Đội 9 để đối mặt với mối đe dọa nguy hiểm mới: hậu nhân.