Vào bếp cùng Paris Hilton

Vào bếp cùng Paris Hilton

Cooking With Paris (2021)

Nội dung phim Vào bếp cùng Paris Hilton

Với quan niệm ai cũng có thể nấu, Paris Hilton thêm phong cách riêng vào mỗi món ăn. Niềm vui chẳng ở đâu xa trong chương trình nấu ăn độc đáo này.