Văn Hào Trên Chiến Trận

Văn Hào Trên Chiến Trận

Hemingway & Gellhorn (2012)

Nội dung phim Văn Hào Trên Chiến Trận

Nhà văn Ernest Hemingway bắt đầu một mối tình lãng mạn với người viết thư Martha Gellhorn.