Vạch Trần Sự Thật

Vạch Trần Sự Thật

Restoration (2016)

Nội dung phim Vạch Trần Sự Thật

Trong thời gian sửa lại căn nhà đang ở, một cặp vợ chồng trẻ phát hiện một vật có thể hút năng lượng của họ, họ phải làm gì để chống lại vật thể này?