Vạch trần địa ngục số: Phòng chat thứ n

Vạch trần địa ngục số: Phòng chat thứ n

Cyber Hell: Exposing an Internet Horror (2022)

Nội dung phim Vạch trần địa ngục số: Phòng chat thứ n

Ẩn danh và bóc lột, một mạng lưới các phòng chat trực tuyến lan tràn tội phạm tình dục. Cuộc săn lùng nhằm hạ bệ những kẻ điều hành đòi hỏi sự gan dạ và kiên trì.