Tuổi trẻ Ả Rập (Phần 1)

Tuổi trẻ Ả Rập (Phần 1)

Takki (Season 1) (2012)

Nội dung phim Tuổi trẻ Ả Rập (Phần 1)

Tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, một nhà làm phim trẻ đầy hoài bão cùng nhóm bạn chật vật trước những kỳ vọng từ gia đình, vai trò theo giới tính, tình yêu và cả sự ganh đua.