Trường học cuộc đời

Trường học cuộc đời

Miseducation (2023)

Nội dung phim Trường học cuộc đời

Sau màn bẽ mặt công khai, cô nàng muốn trở thành người có ảnh hưởng đăng ký vào trường đại học tại thị trấn nhỏ và khao khát lấy lại địa vị xã hội của mình ở đó.