True: Ước nguyện mùa đông

True: Ước nguyện mùa đông

True: Winter Wishes (2019)

Nội dung phim True: Ước nguyện mùa đông

Pha lê băng đến từ xứ sở băng giá đang đóng băng toàn bộ Vương Quốc Cầu Vồng cùng dân chúng! Liệu True có thể giải cứu Lễ Ước Mùa Đông và các bạn?