Transformers 4: Kỷ nguyên hủy diệt

Transformers 4: Kỷ nguyên hủy diệt

Transformers: Age of Extinction (2014)

Nội dung phim Transformers 4: Kỷ nguyên hủy diệt

Năm năm sau khi Chicago bị hủy diệt, con người quay lưng lại với tất cả robot. Nhưng một người cha đơn thân kiêm nhà phát minh đã phục hồi chú robot có thể cứu thế giới.