Trạng Quỳnh

Trạng Quỳnh

Trang Quynh (2019)

Nội dung phim Trạng Quỳnh

Chàng trai thông minh, lắm trò ma mãnh nỗ lực giải oan cho người thầy yêu quý của mình khỏi lời luận tội đáng ngại liên quan đến một gã quan liêu gian xảo.