Trận chiến Hồ Trường Tân

Trận chiến Hồ Trường Tân

The Battle at Lake Changjin (2021)

Nội dung phim Trận chiến Hồ Trường Tân

Bộ phim mô tả câu chuyện của những người lính Trung Quốc buộc quân đội Mỹ phải rút lui trong một câu chuyện hư cấu kể lại Trận chiến Hồ chứa Chosin trong Chiến tranh Triều Tiên