Thực Thần 1

Thực Thần 1

Let's Eat 1 (2014)

Nội dung phim Thực Thần 1

Let's Eat là câu chuyện về cuộc sống của bốn thanh niên độc thân có cuộc sống độc lập, 'bấn loạn' bởi thức ăn và tình yêu...