Thời niên thiếu của Barack Obama

Thời niên thiếu của Barack Obama

Barry (2016)

Nội dung phim Thời niên thiếu của Barack Obama

Chàng trai trẻ Barack Obama tạo được bản sắc riêng khi giải quyết các vấn đề về chủng tộc, khác biệt văn hóa và cuộc sống thường ngày từ lúc còn là sinh viên ở New York.