Thiên Mệnh

Thiên Mệnh

Succession War (2018)

Nội dung phim Thiên Mệnh

​Hòa Thân là một tham quan, nổi tiếng giàu có và thông minh. Lợi dụng sự sủng tín của vua Càn Long, ông thao túng cả trong và ngoài triều đình.