Thế Thần: Ngự khí sư cuối cùng (Phần 3)

Thế Thần: Ngự khí sư cuối cùng (Phần 3)

Avatar: The Last Airbender (Season 3) (2007)

Nội dung phim Thế Thần: Ngự khí sư cuối cùng (Phần 3)

Khi tỉnh lại, Aang đối mặt với hai bất ngờ lớn: Cậu bị nhốt trên tàu địch của Hỏa Quốc, và cậu đã có một mái tóc đen dày.