The Nightmare Before Christmas

The Nightmare Before Christmas

The Nightmare Before Christmas (1993)

Nội dung phim The Nightmare Before Christmas

Jack Skellington, Vua của thị trấn Halloween, phát hiện ra thị trấn Giáng sinh, nhưng những nỗ lực của anh ta để mang đến Giáng sinh đến nhà anh ta gây nhầm lẫn.