The Mole: Ai là nội gián

The Mole: Ai là nội gián

The Mole (2022)

Nội dung phim The Mole: Ai là nội gián

Trong bản làm lại chương trình kinh điển đình đám này, mười hai người chơi hoàn thành các thử thách trong khi cố nhận dạng một kẻ trong số họ đang phá hoại các nhiệm vụ.