The Free Fall

The Free Fall

The Free Fall (2021)

Nội dung phim The Free Fall

Sau khi cố gắng đưa cuộc sống của riêng mình, một phụ nữ trẻ phải vật lộn với một người chồng hống hách.