Thành Phố Palmdale

Thành Phố Palmdale

Palmdale (2014)

Nội dung phim Thành Phố Palmdale

Anh ta muốn đến thành phố khác để sinh sống. Trên đường đi , một cô gái trẻ đột ngột ngã vào cuộc đời mình, cho anh ta lựa chọn - tiếp tục con đường tự hủy hoại hoặc bỏ lại tất cả và bắt đầu lại.