Thành phố ma

Thành phố ma

City of Ghosts (2021)

Nội dung phim Thành phố ma

Hãy gặp Câu lạc bộ Ma! Họ phiêu lưu khắp Los Angeles để phỏng vấn những hồn ma, giải quyết vấn đề và tìm hiểu lịch sử của thành phố.